تصویری کمیاب از لحظه ورود امام خمینی (قدس سره) به کشور فرانسه در فرودگاه پاریس
تصویری کمیاب از لحظه ورود امام خمینی (قدس سره) به کشور فرانسه در فرودگاه پاریس @khamenei_history
نظرات کاربران
UserName