پوست این بچه کبرا در حدی شفاف است که رگ‌ها و قلبش قابل دیدن هستند.
پوست این بچه کبرا در حدی شفاف است که رگ‌ها و قلبش قابل دیدن هستند.

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName