در باغ وحش طبیعی Lehe Ledu چین، گردشگران با ماشین وارد محوطه می‌شوند و حیوانات آزاد را بازدید می‌کنند!
در باغ وحش طبیعی Lehe Ledu چین، گردشگران با ماشین وارد محوطه می‌شوند و حیوانات آزاد را بازدید می‌کنند!
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName