توکیو اسکای‌تری (Tokyo Skytree) بزرگترین برج مخابراتی جهان در ژاپن ارتفاع این برج فلزی باآنتن ۶۳۴ متر برآورد شده‌است.
⭕️توکیو اسکای‌تری (Tokyo Skytree) بزرگترین برج مخابراتی جهان در ژاپن
ارتفاع این برج فلزی باآنتن ۶۳۴ متر برآورد شده‌است.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName