آخرین تصاویر از فلوجه عراق
✍📢 آخرین تصاویر از فلوجه عراق
🔹دستگیری داعشی ها در حال فرار با لباس زنانه

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName