عکس خبری/ امکانات فوق‌العاده در کمپ تمرینی رئال‌مادرید

عکس خبری/ امکانات فوقالعاده در کمپ تمرینی رئالمادریدکمپ تمرینی و اقامتی باشگاه رئالمادرید به نام والدبباس امکاناتی را در اختیار دارد که در نوع خود بینظیر است.

نظرات کاربران
UserName