تابلوی «تعالی» استاد فرشچیان با قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تا کنون گران‌قیمت‌ترین اثر فروخته‌شده در پنجمین حراج تهران
🔸تابلوی «تعالی» استاد فرشچیان با قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تا کنون گران‌قیمت‌ترین اثر فروخته‌شده در پنجمین حراج تهران.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName