در رقابت های والیبال انتخابی المپیک 2016 در توکیو از فناوری پیشرفته چشم عقاب به جای فناوری ویدئو چک استفاده خواهد شد
در رقابت های والیبال انتخابی المپیک 2016 در توکیو از فناوری پیشرفته چشم عقاب به جای فناوری ویدئو چک استفاده خواهد شد.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName