تصویر کمیاب از مرحوم آقای طالقانی اولین امام جمعه منصوب حضرت امام در تهران، در تصویر مرحوم مرتضایی فر (وزیر شعار) نیز دیده می شود
تصویر کمیاب از مرحوم آقای طالقانی اولین امام جمعه منصوب حضرت امام در تهران، در تصویر مرحوم مرتضایی فر (وزیر شعار) نیز دیده می شود.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName