حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در حال بازدید از خطوط اول نبرد در منطقه سجریه - عملیات آزادسازی فلوجه
🚨حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در حال بازدید از خطوط اول نبرد در منطقه سجریه - عملیات آزادسازی فلوجه

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName