شهاب حسینی خطرناک تر از قاسم سلیمانی
شهاب حسینی خطرناک تر از قاسم سلیمانی!
روزنامه سعودی مکه:امروز فرهنگ ايران، به ويژه سينمای آن،بيش از سياست اين کشور برای سعودی ها خطرناک است.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName