اثر هنری خاص!
🔮اثر هنری خاص!
یک نفر تو موزه عینکشُ گذاشته رو زمین، ملت فکر کردن اثر هنریه."

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName