یک تابلو از سهراب سپهری در حراج تهران رکورد زد
یک تابلو از سهراب سپهری در حراج تهران رکورد زد/ اثر بدون عنوان سهراب سپهری به مبلغ ۳ میلیارد تومان فروخته شد
نظرات کاربران
UserName