فعالان محیط زیست با تجمع مقابل شهرداری لندن خواستار تصویب قانونهایی برای الزامی شدن استفاده از دوچرخه شدند.
⭕️ فعالان محیط زیست با تجمع مقابل شهرداری لندن خواستار تصویب قانونهایی برای الزامی شدن استفاده از دوچرخه شدند.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName