برخورد با خودروی مسافرکش غیر تهرانی
⭕️ رئیس پلیس راهور:
➖با خودروهای مسافرکش پلاک شهرستان درتهران برخورد قانونی می شود.
➖تشخیص مسافرکش های شخصی غیرمجاز بامجاز در برخورد اول ممکن نیست.
➖نمی توان برای هرخودرو یک پلیس قرار داد.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName