‌نکوداشت مرضیه‌ حدیدچی
‌نکوداشت مرضیه‌ حدیدچی(دباغ) باحضورمحسن رضایی درتبریزبرگزارشد. طاهره ‌دباغ زندانی‌سیاسی دوران پهلوی وازنمایندگان مجلس وازبنیان‌گذاران سپاه است.

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName