یک کشاورز چینی پس از سالها تلاش و در اقدامی بی سابقه موفق به پرورش هندوانه‌‌ای در مزرعه خود شده که ۸۰ کیلوگرم وزن دارد.
یک کشاورز چینی پس از سالها تلاش و در اقدامی بی سابقه موفق به پرورش هندوانه‌‌ای در مزرعه خود شده که ۸۰ کیلوگرم وزن دارد.

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName