نظامیان روسی حدود 3 تن کمکهای انسان دوستانه وارد دمشق کردند
🔰نظامیان روسی حدود 3 تن کمکهای انسان دوستانه وارد دمشق کردند.

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName