پاکت شیر جدیدی که با نزدیک شدن به تاریخ انقضا، تغییر رنگ می دهد.
‼️پاکت شیر جدیدی که با نزدیک شدن به تاریخ انقضا، تغییر رنگ می دهد.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName