اعتصاب کارکنان پالایشگاه‌های فرانسه و تشکیل صفوف طولانی مقابل پمپ‌های بنزین
اعتصاب کارکنان پالایشگاه‌های فرانسه و تشکیل صفوف طولانی مقابل پمپ‌های بنزین
اعتصاب کنندگان مسیر پالایشگاه های فرانسه را مسدود کردند.

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName