هدیه نخست وزیر هند به رهبر انقلاب
💢هدیه نخست وزیر هند به رهبر انقلاب
قرانی نادر به خط امیرالمومنین(ع) که نارندرا مودی به رهبر انقلاب هدیه کرد. این قران چاپ قرن هفتم هجری است.


➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName