گرانترین تفنگ جهان (Lincoln’s Killer)
گرانترین تفنگ جهان (Lincoln’s Killer)

آبراهام لینکن (رئیس جمهور آمریکا) توسط این تفنگ به قتل رسید
قیمت: نامشخص

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName