فوران آتشفشان «سینابانگ» در اندونزی تاکنون 7 قربانی گرفته است
فوران آتشفشان «سینابانگ» در اندونزی تاکنون 7 قربانی گرفته است.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName