خرمشهرها در پيش است، نه در ميدان جنگ نظامی، در میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است.
خرمشهرها در پيش است، نه در ميدان جنگ نظامی، در میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName