آیا می دانستید...⁉️
آیا می دانستید...⁉
اگر Google را بر عکس (elgoog) سرچ کنید، گوگل سایتی می آورد که همه چیز در آنجا برعکس است!

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName