۲.۵ کیلوگرم چک برگشتی
🔴 مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران گفت:

🔹رکودی که در بازار حاکم است، به گونه‌ای که یک واحد تولیدی به تنهایی به اندازه ۲.۵ کیلوگرم چک برگشتی دارد.
______
➕ @shoknews
نظرات کاربران
UserName