ابتکار یک هنرمند در آستانه گشایش مجلس دهم
ابتکار یک هنرمند در آستانه گشایش مجلس دهم
یک هنرمند در آستانه‌ گشایش مجلس دهم، اسامی نمایندگان مجلس در دو دوره‌ مهم و تاریخی را در قالب یک هنر شهری، خوشنویسی و حکاکی کرده است
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName