هیاتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل شهید مصطفی بدرالدین به شهدای مقاومت ادای احترام کردند.
🔹هیاتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل شهید مصطفی بدرالدین به شهدای مقاومت ادای احترام کردند.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName