اثر تخریبی آفتاب بعد از 28 سال رانندگی روی پوست
‼️اثر تخریبی آفتاب بعد از 28 سال رانندگی پشت کامیون
پوست سمت چپ صورت راننده که بسمت پنجره بوده کاملا چروک شده است
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName