سینمای جشنواره ای
🔹فراستی در هفت:
➖ اساسا سینمای جمهوری اسلامی در این 33 سال یک جریان بیشتر نساخته و آن سینمای جشنواره ای است. یعنی محصول سینمای جمهوری اسلامی سینمای جشنواره ای است نه سینمای دفاع مقدس
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName