فستيوال بالن اروپا
جشنواره بالون اروپا در لگوآلادا (Igualada)، شهري در60 كيلومتري بارسلونا در منطقه کاتالونيا (اسپانيا). که در سمت چپ ساحل رودخانه آنويا قرار گرفته است اين شهر هر ساله از سال 1997 و در آغاز ژوئيه به مدت دو هفته ميزبان يكي از بزرگترين جشنواره بالون هاي هواي گرم در اروپاست.
نظرات کاربران
UserName