فيستيوال بالون بين المللي آلبوکرک
فيستيوال بالون بين المللي آلبوکرک جشن سالانه بالون در آلبوکرکي، نيومکزيکو ايالات متحده آمريکا در اوايل ماه اکتبر مي باشد. جشن بالن 9 روز طول مي كشد و در حدود 750 بالن در رويداد بزرگترين جشنواره بالن هواي گرم در جهان در آن شركت مي كنند.
نظرات کاربران
UserName