گله گرگ سفيد
گرگ موجودي مورد احترام براي ترک‌ها و مغول‌ها است. در اکثر حماسه‌هاي ترکي گرگ موجودي راهنما براي نجات و پيروزي است. افسانه? آسنا يک اسطوره قديمي ترکي است. که بر طبق آن نژاد ترک‌ها به گرگ خاکستري باز مي‌گردد. همچنين در اسطوره‌هاي ترکي آمده است که يک گرگ خاکستري به ترک‌ها راه خروج از سرزمين مادري افسانه‌اي‌شان (Ergenekon) را نشان داد و باعث شد که آنها بر همسايگان خود مسلط شوند.
نظرات کاربران
UserName