سه اسب زيبا
نام اسب همواره با واژه‌هايي مانند چابکي همراه بوده‌است. پيشينيان براي اسب‌هاي خود احترام بسياري قائل بودند، از ديرباز در زمينه‌هاي کشاورزي، ترابري و همچنين در جنگ‌ها بسان ابزاري براي حرکت تند و ضربه زدن به سيستم‌هاي دفاعي دشمن بهره مي‌بردند. همچنين اسب را جانوري نجيب نيز مي‌شناسند. ولي در هنگام خشم اسب نزديکي به او بسيار خطرناک است.
نظرات کاربران
UserName