تصاوير زيبا از دنياي شگفت‌انگيز زير آب
اُقيانوس به قسمت‌هاي بزرگي از آب‌هاي شور گفته مي‌شود که جزوي از آب کره مي‌باشد و مرز آبي ميان چند خشکي بزرگ و قاره را مي‌سازد. که ماهي ها ساکنان اين دنياي زير آبي هسنتد.
نظرات کاربران
UserName