سفارش جبرئيل به پيامبر گرامي اسلام
پيامبر صل الله عليه و آله و سلم مي فرمود: «اگر براي مردم دشوار نبود در هر نماز، مسواک زدن را واجب مي کردم.»هم چنين فرموده اند: «جبرئيل همواره مرا به مسواک زدن سفارش مي کرد تا جايي که گمان کردم آن را واجب خواهد ساخت.»
نظرات کاربران
UserName