هميشه يكي داشته باش
هدف از بهداشت دهان و دندان، رعايت اصول خاص بهداشتي و تميز کردن دهان و دندان جهت حفظ سلامت بافتهاي دنداني و دهاني است. ساده‌ترين وسيله جهت تميز کردن دهان و دندان در منزل مسواک است. بايد توجه داشت که رعايت بهداشت دهان و دندان بايد از همان ابتداي تولد آغاز گردد. پاک کردن لثه‌هاي کودک توسط يک گاز يا ليف مرطوب در اين دوران توصيه مي‌شود. با رويش اولين دندانهاي شيري، که در حدود ? ماهگي آْغاز مي‌شود، تميز کردن دندانها اهميت بيشتري مي‌يابد.
نظرات کاربران
UserName