تصویر نوشته ای از علامه طباطبایی پیرامون عدم وفای دنیا به انسان
نیا وفا نمی کند
نظرات کاربران
UserName