تصویر نوشته ای از علامه طباطبایی پیرامون مضرات عصبانیت
گاهی یک عصبانیت بیست سال انسان را به عقب می اندازد
نظرات کاربران
UserName