نهنگ گوژپشت در حال پرش از روي اب
نهنگ‌هاي گوژپشت وقت و انرژي بسيار زيادي را صرف ايجاد آواز و نوا مي‌کنند. نهنگ‌هاي گوژپشت نر آواز نرينه ويژه و پيچيده‌اي مي‌خوانند که ?? تا ?? دقيقه به طول مي‌کشد و گاه تا ساعت‌ها تکرار مي‌شود. انگيزه اين آوازخواني هنوز آشکار نيست ولي گمان مي‌رود با آداب جفت‌گيري در پيوند باشد. آواهايي که نهنگ‌هاي گوژپشت نر از خود توليد مي‌کنند و حرکات آکروباتيکشان، آن‌ها را در ميان جهانگردان بسيار محبوب کرده‌است
نظرات کاربران
UserName