نهنگ گوژپشت داخل اب
نهنگ گوژپشت از حيوانات دريايي است. نهنگ گوژپشت از نهنگ‌هاي بي‌دندان و يکي از گونه‌هاي بزرگ شيارنهنگان است. اين نهنگ در سراسر آب‌هاي اقيانوسي جهان يافت مي‌شوند و اين نهنگ‌ها هر ساله ?? هزار کيلومتر مهاجرت مي‌کنند. امروزه در حدود ?? هزار نهنگ گوژپشت در آب‌هاي جهان وجود دارد. پيش از اين شکار بي‌رويه نسل آن‌ها را در نزديکي انقراض قرار داده‌بود ولي قوانين جديد باعث بهبود رشد تعداد آن‌ها شد.
نظرات کاربران
UserName