پل و بالن در يك طرح نمادين
در 1783 م . منت گلفيه فرانسوي و برادرش اتين متوجه شدند که کيسه هاي کاغذي بر فراز آتش ببالا حرکت مي کنند و اين پايه ايجاد بالن با هواي گرم گرديد. زيرا هواي گرم سبک تر از هواي سرد است و به همين جهت ميل صعود دارد. بالنهاي او مسافتي در حدود يک ميل تا يک ميل و يک چهارم ميل طي مي کرد و بعد سقوط ميکرد. خبر اين بالنها بنقاط دوردست رسيد.
نظرات کاربران
UserName