والپيپر انتزاعي از يك بالن
امروزه اهميت استفاده از بالن در بعضي موارد از جمله هواشناسي انکارناپذير است. بالون ها گاز هليم مصرف مي کنند . شکل آيروديناميکي بالن و جنس آن که معمولا از لاستيک‌هاي مقاوم در مقابل نفوذ گازها است همه از مسايل بسيار مهم و حساس در ساخت و طراحي آن بشمار مي‌آيند.
نظرات کاربران
UserName