مدرن ترين سازه هاي دنيا
مدرنيسم با تاثيرات گسترده خود در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تحولات عظيمي در حوزه هاي مختلف زندگي ايجاد کرده است. از جمله پيشرفت هاي فوق العاده در عمران و نوع ساختمان ها و خانه ها که تفاوت فاحشي با زندگي سنتي دارد.
نظرات کاربران
UserName