عکس یادگاری شکنجه‌گران معروف ساواک
نمایی از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک که هم اینک به موزه عبرت ایران مبدل شده است
نظرات کاربران
UserName