تصاویر متحرک عجیب تر از علم
قطره آبی که روی سطح یخ زده قرار میگیرد و به قطره یخی تبدیل میشود.
نظرات کاربران
UserName