ترن قطار
آغاز به کار قطارها به سده? ???? ميلادي باز ميگردد در ابتدا ريل قطار از جنس چوب ساخته و واگن‌ها توسط اسبان پر قدرت کشيده ميشد.قطار بخار در اوايل سده ???? اختراع گرديد قطارها وسايل حمل و نقل مفيدي هستند زيرا بارهاي سنگين را به راحتي روي ريل ميکشند
نظرات کاربران
UserName