شترمرغ استراليايي
قطار سري الکتريکي شترمرغ استراليايي معرفي شده در اوايل 1990 متعلق به شركت تجاري Transperth كه يك سيستم حمل و نقل عمومي در پرث در غرب استراليا را بصورت خودكاراداره مي كند.
نظرات کاربران
UserName