قطار
قطار سريع‌السير (قطار سريع) يا سيستم قطار راه‌آهن پرسرعت نسبت به قطار معمولي به طور قابل ملاحظه‌اي از سرعت بالاتري برخوردار است. تعريف قطار سريع‌السير و مرز بين اين نوع از حمل و نقل ريلي و قطار معمولي بسته به استانداردهاي مختلف، متفاوت است. اتحاديه اروپا راه‌آهن سريع را به سرعت بالاي 200 کيلومتر اطلاق کرده است و راه‌آهن فدرال ايالات متحده به سرعت بيش از 145 کيلومتر در ساعت، هر چند هيچ استاندارد منحصر به فردي موجود نيست و بسته به محدوديت هاي محلي سرعت هاي پايين تر در نظر گرفته مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName