واگن
واگن (واگون هم نوشته شده) عبارت است ازيک ماشين ريلي که جهت حمل بار يا مسافر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از جنبه‌هاي فني و بهره برداري درانواع مختلف ساخته و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي مثال واگنهاي باري از نظر سيستم حرکتي در دو دسته? کلي دومحوره (بدون بوژي) و بوژي‌دار، و از نظر نوع اتاق به دو دسته? کلي سرپوشيده و روباز تقسيم مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName